Kennelnamnet 'IGAIS Tassar' blev inregistrerat i november 1997.
Innehavare är jag, Annika (gift)Gustafsson - huskyägare sedan 1987.

Jag hade redan signerat konstnärliga alster med "IGAI" sedan tonåren.
Att hundar har tassar att gå på, är väl knappast något nytt...
så namnbetydelsen är alltså "Ing-Gun Annika Isakssons hundar".


Vi finns i Småland, strax söder om Jönköping.
Uppfödning i liten skala, vid behov av att föryngra det egna spannet.
Sedan 1992 har 31 hundar registrerats med "IGAIS Tassar" som prefix.

Valet av avelsdjur görs bland mentalt sunda, rastypiska hundar,
med leder röntgade utan anmärkning, samt ögonlysta inom ett år.
Naturligtvis ska stamtavlorna passa ihop - ingen inavel!

Med
"rastypisk siberian husky" menar jag en hund med exteriört sett
typ - storlek - helhetsintryck - "mycket god" - eller bättre
och att den är en väl fungerande slädhund, helst spannledarhund.
För att vara en "äkta ledarhund" krävs bra mentalitet.
Bra arbetshuvud krävs också av en hund som ska gå i 1-spann med pulka!


Kennelns hundar ses ofta bland de främst placerade på rasutställningar.
Många CK/Hp har vi fått med oss hem genom åren.
Arbetslusten brukar vara mycket god och jag har alltid haft bra spannledare.

Sveriges allra första dubbelchampion-siberian (utställning+drag)
var SUCh S(polar)Ch Natascha - stamtiken på kenneln.
Hennes son SUCh S(polar)Ch Silvervargen (*1992) var en av de två
första hanarna som också blev dubbelchampions.

Numera är det tyvärr ganska ovanligt med dubbla championat,
eftersom rasens syns bli alltmer uppdelad i skilda typer.
Jag menar att vi ska sträva efter att avla fram hundar som
både
håller kvalitetsnivå min. 1a pris
och är duktiga slädhundar.

Jag visar därför stolt upp kennelns nuvarande huvudledarhund Sirius,
som ett mycket bra exempel på hund med genomgod kvalitet.

Utställningschampion är han, med vana att plocka hem CK.
Helt suverän kommandoledare, den bästa jag hittills har haft.

Snygg att se på och duktig ledarhund - javisst! Sirius största
tillgång är ändå hans fantastiska temperament och samarbetsvilja.
En riktig drömhund för mig. Många andras favorit också.
Det är åtskilliga leksakshundar som har namn efter Sirius. :-)


uppdaterat 110111 - www.igais.se -