IGAIS Tassarnas bostad
Den alldeles nyligen om- och tillbyggda hundgården -med tre separata hagar och en säkerhetssluss.
Fortsatta byggnationer är planerade till sommaren: yttre dränering! - skärmtak - nya kojor.

upplagt 091226 - www.igais.se -