Flygvy över T-assarebo
Flygbild över "T-assarebo" - tagen i september 2009 - dagarna innan hundgårdsombyggnaden påbörjades.

upplagt 091226 - www.igais.se -